k.ú.: 686247 - Lnáře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551350 - Lnáře NUTS5 CZ0316551350
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 4359514
zahrada skleník-pařeniš. 2 2476
zahrada 258 250631
ovoc. sad 2 10005
travní p. 129 790995
lesní poz 110 2041995
vodní pl. nádrž umělá 4 33724
vodní pl. rybník 9 800339
vodní pl. tok přirozený 8 32602
vodní pl. tok umělý 11 12362
zast. pl. společný dvůr 8 1933
zast. pl. 437 196756
ostat.pl. dráha 6 38296
ostat.pl. jiná plocha 160 132164
ostat.pl. manipulační pl. 31 39837
ostat.pl. neplodná půda 63 269310
ostat.pl. ostat.komunikace 155 315249
ostat.pl. pohřeb. 1 1922
ostat.pl. silnice 21 142110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20204
ostat.pl. zeleň 18 53535
Celkem KN 1708 9545959
Par. DKM 1568 7255846
Par. KMD 140 2290113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 205
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
Celkem BUD 423
byt.z. byt 70
byt.z. garáž 12
Celkem JED 82
LV 485
spoluvlastník 815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
DKM-KPÚ 20.12.2010 1:1000 21.12.2010 *)
DKM 1:1000 23.09.2010
S-SK GS 1:2880 1837 17.12.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.