k.ú.: 685879 - Lítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560359 - Habartov NUTS5 CZ0413560359
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1472080
zahrada 68 30819
travní p. 11 255758
lesní poz les(ne hospodář) 9 807688
lesní poz 2 447520
vodní pl. nádrž umělá 4 36842
vodní pl. tok přirozený 2 5544
vodní pl. tok umělý 5 5480
zast. pl. 67 25794
ostat.pl. jiná plocha 45 1830737
ostat.pl. manipulační pl. 13 24487
ostat.pl. neplodná půda 5 7180
ostat.pl. ostat.komunikace 59 28517
ostat.pl. silnice 3 52890
Celkem KN 327 5031336
Par. DKM 327 5031336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 65
LV 74
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.02.2011
FÚO 1:2000 01.01.1974 09.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička