k.ú.: 685861 - Horní Částkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560359 - Habartov NUTS5 CZ0413560359
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1744051
zahrada 88 67313
travní p. 84 351664
lesní poz les(ne hospodář) 43 617217
lesní poz 4 18256
vodní pl. nádrž umělá 9 271266
vodní pl. tok přirozený 2 14596
vodní pl. tok umělý 2 6581
vodní pl. zamokřená pl. 9 72811
zast. pl. 70 28646
ostat.pl. jiná plocha 49 119764
ostat.pl. manipulační pl. 1 200
ostat.pl. neplodná půda 17 46484
ostat.pl. ostat.komunikace 50 49981
ostat.pl. silnice 6 38203
Celkem KN 540 3447033
Par. DKM 540 3447033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 69
LV 83
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2011
FÚO 1:2000 01.01.1972 11.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.