k.ú.: 685364 - Litohlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 553611 - Litohlavy NUTS5 CZ0326553611
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 990 4294874
zahrada 208 139095
ovoc. sad 9 8652
travní p. 139 370649
lesní poz les s budovou 1 11
lesní poz 167 2451439
vodní pl. nádrž umělá 4 4901
vodní pl. rybník 1 3804
vodní pl. tok přirozený 1 145
vodní pl. tok umělý 76 34851
vodní pl. zamokřená pl. 18 5982
zast. pl. zbořeniště 2 462
zast. pl. 309 130316
ostat.pl. jiná plocha 118 55738
ostat.pl. manipulační pl. 22 38906
ostat.pl. neplodná půda 55 39078
ostat.pl. ostat.komunikace 132 109917
ostat.pl. silnice 22 83382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8915
ostat.pl. zeleň 2 594
Celkem KN 2279 7781711
EN 1 58
PK 71 329976
Celkem ZE 72 330034
Par. DKM 2212 7410676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 203
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 295
LV 414
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2017
THM-G 1:2000 28.04.1979
S-SK GS 1:2880 1838 27.04.1979


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 09.08.2022 00:36

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.