k.ú.: 685305 - Litice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581208 - Záchlumí NUTS5 CZ0534581208
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 39864
zahrada 103 65221
travní p. 224 207870
lesní poz les s budovou 1 7593
lesní poz 81 1813615
vodní pl. tok přirozený 6 119975
zast. pl. společný dvůr 5 23483
zast. pl. zbořeniště 4 260
zast. pl. 218 43354
ostat.pl. dobývací prost. 4 242792
ostat.pl. dráha 5 96451
ostat.pl. jiná plocha 117 48639
ostat.pl. manipulační pl. 10 4256
ostat.pl. neplodná půda 50 38048
ostat.pl. ostat.komunikace 69 36790
ostat.pl. pohřeb. 1 511
ostat.pl. silnice 3 15558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 7194
Celkem KN 946 2811474
Par. KMD 946 2811474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 200
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 13:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.