k.ú.: 685283 - Litětiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574911 - Dolní Roveň NUTS5 CZ0532574911
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 3686
orná půda 442 4409743
zahrada 230 148693
travní p. mez, stráň 5 3355
travní p. 175 542679
lesní poz 16 305919
vodní pl. rybník 2 21512
vodní pl. tok přirozený 8 8380
vodní pl. tok umělý 212 62344
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 5 2058
zast. pl. 178 90650
ostat.pl. jiná plocha 93 44140
ostat.pl. manipulační pl. 21 42723
ostat.pl. neplodná půda 3 1448
ostat.pl. ostat.komunikace 163 115322
ostat.pl. pohřeb. 1 397
ostat.pl. silnice 9 55917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8106
Celkem KN 1570 5867091
Par. DKM 1 1282
Par. KMD 1569 5865809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 168
LV 230
spoluvlastník 535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 30.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička