k.ú.: 685119 - Líšnice u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540161 - Líšnice NUTS5 CZ0715540161
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 2192895
zahrada 160 106962
ovoc. sad 3 6427
travní p. 141 333093
lesní poz 231 4185043
vodní pl. nádrž přírodní 2 607
vodní pl. nádrž umělá 12 27586
vodní pl. rybník 1 1257
vodní pl. tok přirozený 28 14014
vodní pl. zamokřená pl. 6 10784
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. zbořeniště 10 2062
zast. pl. 117 44313
ostat.pl. jiná plocha 43 30961
ostat.pl. manipulační pl. 29 26554
ostat.pl. neplodná půda 74 71923
ostat.pl. ostat.komunikace 76 90904
ostat.pl. silnice 12 47343
ostat.pl. zeleň 1 369
Celkem KN 1212 7193136
Par. KMD 1212 7193136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 115
LV 157
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2017
KM-D 1:2000 15.11.2000 31.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.05.2019 07:44

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.