k.ú.: 685054 - Líšnice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539457 - Líšnice NUTS5 CZ020A539457
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 710 4578221
zahrada 642 498034
ovoc. sad 6 13532
travní p. 320 613685
lesní poz les s budovou 20 805
lesní poz 192 981397
vodní pl. nádrž umělá 8 10795
vodní pl. tok přirozený 5 3794
vodní pl. tok umělý 33 7880
zast. pl. zbořeniště 6 1333
zast. pl. 725 115267
ostat.pl. dráha 2 1359
ostat.pl. jiná plocha 102 52884
ostat.pl. manipulační pl. 35 23848
ostat.pl. neplodná půda 56 25865
ostat.pl. ostat.komunikace 179 148337
ostat.pl. pohřeb. 1 2720
ostat.pl. silnice 31 139676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 165769
ostat.pl. zeleň 29 10788
Celkem KN 3138 7395989
Par. KMD 3138 7395989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 149
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 371
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 9
Celkem BUD 722
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 969
spoluvlastník 1392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 03.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:18

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.