k.ú.: 685038 - Líšná u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514802 - Líšná NUTS5 CZ0714514802
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 536 3055207
zahrada 175 167638
travní p. 26 32409
lesní poz 139 156040
vodní pl. tok přirozený 37 33655
vodní pl. tok umělý 1 1112
vodní pl. zamokřená pl. 1 2519
zast. pl. společný dvůr 2 119
zast. pl. zbořeniště 2 502
zast. pl. 149 56881
ostat.pl. jiná plocha 60 31406
ostat.pl. manipulační pl. 16 23942
ostat.pl. neplodná půda 11 5711
ostat.pl. ostat.komunikace 148 160916
ostat.pl. silnice 3 6960
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1089
Celkem KN 1308 3736106
Par. DKM 1308 3736106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 263
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2003 intravilán - měřeno, extravilán - přepracováno
Ost. 1:2500 01.12.1946 05.05.2003 agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace z 1:2880 do 1:2500, extravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1946


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.