k.ú.: 685020 - Líšná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596060 - Líšná NUTS5 CZ0635596060
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1845878
zahrada 62 20725
travní p. 370 1195772
lesní poz 95 2319830
vodní pl. rybník 2 11971
vodní pl. tok přirozený 16 21463
vodní pl. tok umělý 3 1133
zast. pl. zbořeniště 12 929
zast. pl. 105 25963
ostat.pl. jiná plocha 82 57944
ostat.pl. manipulační pl. 8 14665
ostat.pl. neplodná půda 84 96025
ostat.pl. ostat.komunikace 126 90684
ostat.pl. silnice 13 30534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2320
Celkem KN 1227 5735836
Par. KMD 1227 5735836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 101
LV 206
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 21:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.