k.ú.: 684970 - Lišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570290 - Lišice NUTS5 CZ0521570290
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1657911
zahrada 156 122342
ovoc. sad 2 6980
travní p. 5 27279
lesní poz ostat.komunikace 6 7543
lesní poz 71 3915098
vodní pl. nádrž přírodní 3 27680
vodní pl. rybník 2 11367
vodní pl. tok přirozený 11 4485
vodní pl. tok umělý 12 2691
vodní pl. zamokřená pl. 1 1079
zast. pl. společný dvůr 2 164
zast. pl. 203 108904
ostat.pl. jiná plocha 74 219929
ostat.pl. manipulační pl. 30 109808
ostat.pl. neplodná půda 6 26403
ostat.pl. ostat.komunikace 64 105671
ostat.pl. silnice 6 51013
ostat.pl. zeleň 4 136
Celkem KN 971 6406483
Par. KMD 971 6406483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 94
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 12
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 195
LV 218
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2013
S-SK GS 1:2880 1841 29.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 21:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.