k.ú.: 684953 - Levonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1468944
chmelnice 13 170085
zahrada 13 9106
travní p. 15 34401
lesní poz 15 438921
vodní pl. tok přirozený 12 120983
zast. pl. společný dvůr 8 794
zast. pl. zbořeniště 3 1782
zast. pl. 76 26987
ostat.pl. jiná plocha 21 10043
ostat.pl. manipulační pl. 2 2339
ostat.pl. neplodná půda 70 219394
ostat.pl. ostat.komunikace 31 91618
ostat.pl. silnice 6 33486
Celkem KN 389 2628883
Par. DKM 227 2561681
Par. KMD 162 67202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 76
LV 106
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015 část k.ú. - intravilán a chatová oblast
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2014 část k.ú. - extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 09.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 20.09.2020 22:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.