k.ú.: 684911 - Líský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571555 - Líský NUTS5 CZ0203571555
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 1564803
chmelnice 62 155305
zahrada 122 69382
ovoc. sad 11 63667
travní p. 24 46287
lesní poz les(ne hospodář) 1 1194
lesní poz 68 257290
vodní pl. nádrž umělá 1 1080
vodní pl. tok přirozený 24 5525
zast. pl. společný dvůr 9 1086
zast. pl. zbořeniště 4 1342
zast. pl. 120 34381
ostat.pl. jiná plocha 73 33356
ostat.pl. manipulační pl. 29 19174
ostat.pl. neplodná půda 61 69168
ostat.pl. ostat.komunikace 92 49346
ostat.pl. silnice 5 23378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1857
Celkem KN 1149 2397621
Par. KMD 1149 2397621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 113
LV 164
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2009
S-SK GS 1:2880 1886 31.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.05.2019 07:00

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.