k.ú.: 684911 - Líský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571555 - Líský NUTS5 CZ0203571555
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 1564803
chmelnice 62 155305
zahrada 122 69382
ovoc. sad 11 63667
travní p. 24 46287
lesní poz les(ne hospodář) 1 1194
lesní poz 68 257290
vodní pl. nádrž umělá 1 1080
vodní pl. tok přirozený 24 5525
zast. pl. společný dvůr 9 1086
zast. pl. zbořeniště 4 1342
zast. pl. 119 34365
ostat.pl. jiná plocha 79 33765
ostat.pl. manipulační pl. 29 19174
ostat.pl. neplodná půda 61 69168
ostat.pl. ostat.komunikace 92 48953
ostat.pl. silnice 5 23378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1857
Celkem KN 1154 2397621
Par. KMD 1154 2397621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 112
LV 166
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2009
S-SK GS 1:2880 1886 31.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 30.09.2020 05:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička