k.ú.: 684864 - Lísek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596051 - Lísek NUTS5 CZ0635596051
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 52023
zahrada 18 6543
travní p. 55 170002
lesní poz 16 891560
vodní pl. nádrž umělá 1 65
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 12 5469
ostat.pl. jiná plocha 3 1204
ostat.pl. manipulační pl. 2 2358
ostat.pl. neplodná půda 19 3799
ostat.pl. ostat.komunikace 20 9223
ostat.pl. silnice 1 10432
Celkem KN 159 1152779
Par. KMD 159 1152779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 12
LV 10
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.09.2020 05:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.