k.ú.: 684767 - Liptál - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544396 - Liptál NUTS5 CZ0723544396
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 630 1911198
zahrada 356 190139
ovoc. sad 2 6841
travní p. mez, stráň 2 10512
travní p. 1878 4811155
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz 1246 15303765
vodní pl. tok přirozený 107 71826
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 27
vodní pl. zamokřená pl. 3 6645
zast. pl. zbořeniště 48 6108
zast. pl. 874 216644
ostat.pl. dráha 3 4209
ostat.pl. jiná plocha 290 101475
ostat.pl. manipulační pl. 52 47558
ostat.pl. neplodná půda 925 816429
ostat.pl. ostat.komunikace 568 463469
ostat.pl. pohřeb. 4 5760
ostat.pl. silnice 130 128863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 25195
Celkem KN 7132 24127870
Par. KMD 7132 24127870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 499
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 38
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 118
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 844
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 3
Celkem JED 22
LV 1037
spoluvlastník 1543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 06:08

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.