k.ú.: 684732 - Litohrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576069 - Rychnov nad Kněžnou NUTS5 CZ0524576069
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1538179
zahrada 36 30595
travní p. 86 188927
lesní poz 62 593079
vodní pl. nádrž přírodní 1 253
vodní pl. nádrž umělá 1 288
vodní pl. tok přirozený 6 6573
vodní pl. tok umělý 18 16116
zast. pl. 57 33044
ostat.pl. dráha 1 4241
ostat.pl. jiná plocha 10 2618
ostat.pl. manipulační pl. 4 20236
ostat.pl. neplodná půda 2 475
ostat.pl. ostat.komunikace 31 42712
ostat.pl. silnice 6 42263
Celkem KN 468 2519599
Par. DKM 441 2009492
Par. KMD 27 510107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 55
LV 104
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2012
DKM 1:1000 18.12.2006 nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2004
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 25.09.2020 05:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička