k.ú.: 684686 - Lipovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547875 - Lipovec NUTS5 CZ0531547875
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1795953
zahrada 89 76867
ovoc. sad 20 82181
travní p. 13 15990
lesní poz 1 17595
vodní pl. nádrž přírodní 1 295
vodní pl. nádrž umělá 4 4428
vodní pl. rybník 1 154
vodní pl. tok přirozený 43 10220
zast. pl. společný dvůr 2 161
zast. pl. 75 37045
ostat.pl. jiná plocha 17 3517
ostat.pl. manipulační pl. 2 692
ostat.pl. neplodná půda 3 1571
ostat.pl. ostat.komunikace 35 28129
ostat.pl. silnice 2 29008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5485
ostat.pl. zeleň 2 80
Celkem KN 670 2109371
Par. DKM 670 2109371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 36
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 72
LV 151
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1989 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.08.2019 13:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.