k.ú.: 684678 - Licoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547875 - Lipovec NUTS5 CZ0531547875
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 1273579
zahrada 85 79991
ovoc. sad 11 44792
travní p. 80 183440
lesní poz 34 1493517
vodní pl. nádrž umělá 3 27244
vodní pl. tok přirozený 9 5671
zast. pl. 85 39117
ostat.pl. dobývací prost. 1 168
ostat.pl. jiná plocha 17 9356
ostat.pl. manipulační pl. 24 29908
ostat.pl. neplodná půda 28 32076
ostat.pl. ostat.komunikace 32 45887
ostat.pl. pohřeb. 1 809
ostat.pl. silnice 2 8183
ostat.pl. zeleň 1 466
Celkem KN 673 3274204
Par. DKM 673 3274204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 79
LV 140
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1988 23.12.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.