k.ú.: 684660 - Dolní Lipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540030 - Lipová-lázně NUTS5 CZ0711540030
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 1089834
zahrada 828 441700
travní p. skleník-pařeniš. 1 18
travní p. 858 3943001
lesní poz ostat.komunikace 79 27420
lesní poz 1410 8101434
vodní pl. nádrž umělá 9 12501
vodní pl. rybník 12 1109
vodní pl. tok přirozený 90 69160
vodní pl. tok umělý 39 14356
vodní pl. zamokřená pl. 27 75369
zast. pl. společný dvůr 30 5677
zast. pl. zbořeniště 56 23412
zast. pl. 864 232695
ostat.pl. dráha 18 148667
ostat.pl. jiná plocha 513 554792
ostat.pl. manipulační pl. 63 79187
ostat.pl. neplodná půda 207 172782
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2147
ostat.pl. ostat.komunikace 607 310354
ostat.pl. pohřeb. 1 4490
ostat.pl. silnice 75 99582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 66297
ostat.pl. zeleň 89 99618
Celkem KN 6129 15575602
Par. DKM 6129 15575602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 41
č.p. rod.dům 491
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 34
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 25
bez čp/če rod.dům 19
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
Celkem BUD 855
byt.z. byt 152
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 59
Celkem JED 220
LV 940
spoluvlastník 1262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.10.2003
ZMVM 1:1000 30.09.1989 13.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.07.2019 21:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.