k.ú.: 684660 - Dolní Lipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540030 - Lipová-lázně NUTS5 CZ0711540030
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1089727
zahrada 832 444551
travní p. skleník-pařeniš. 1 18
travní p. 858 3940016
lesní poz ostat.komunikace 79 27420
lesní poz 1412 8101434
vodní pl. nádrž umělá 9 12501
vodní pl. rybník 12 1109
vodní pl. tok přirozený 91 69077
vodní pl. tok umělý 39 14356
vodní pl. zamokřená pl. 27 75369
zast. pl. společný dvůr 30 5677
zast. pl. zbořeniště 55 23139
zast. pl. 872 233171
ostat.pl. dráha 20 148667
ostat.pl. jiná plocha 514 554913
ostat.pl. manipulační pl. 63 79187
ostat.pl. neplodná půda 207 172782
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2147
ostat.pl. ostat.komunikace 611 310353
ostat.pl. pohřeb. 1 4490
ostat.pl. silnice 75 99582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 66297
ostat.pl. zeleň 89 99618
Celkem KN 6151 15575601
Par. DKM 6151 15575601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 41
č.p. rod.dům 495
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 34
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 110
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 25
bez čp/če rod.dům 19
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 863
byt.z. byt 152
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 63
Celkem JED 224
LV 931
spoluvlastník 1242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.10.2003
ZMVM 1:1000 30.09.1989 13.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 06.06.2020 04:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.