k.ú.: 684651 - Horní Lipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540030 - Lipová-lázně NUTS5 CZ0711540030
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 203140
zahrada 280 128919
travní p. 565 2050714
lesní poz ostat.komunikace 7 5769
lesní poz sport.a rekr.pl. 3 13297
lesní poz 517 25403794
vodní pl. tok přirozený 23 59290
vodní pl. zamokřená pl. 4 1305
zast. pl. společný dvůr 10 2114
zast. pl. zbořeniště 53 10846
zast. pl. 304 70562
ostat.pl. dobývací prost. 48 263521
ostat.pl. dráha 21 152919
ostat.pl. jiná plocha 297 176701
ostat.pl. manipulační pl. 28 18349
ostat.pl. neplodná půda 54 24306
ostat.pl. ostat.komunikace 177 105550
ostat.pl. silnice 14 54101
ostat.pl. skládka 4 876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 38903
ostat.pl. zeleň 9 10297
Celkem KN 2522 28795273
PK 43 95253
GP 2 19194
Celkem ZE 45 114447
Par. KMD 2522 28795273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 64
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 295
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 23
Celkem JED 72
LV 427
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička