k.ú.: 684651 - Horní Lipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540030 - Lipová-lázně NUTS5 CZ0711540030
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 203140
zahrada 280 128919
travní p. 566 2054207
lesní poz ostat.komunikace 7 5769
lesní poz sport.a rekr.pl. 3 13297
lesní poz 513 25397545
vodní pl. tok přirozený 22 59230
vodní pl. zamokřená pl. 4 1305
zast. pl. společný dvůr 10 2114
zast. pl. zbořeniště 53 10846
zast. pl. 303 70595
ostat.pl. dobývací prost. 52 267588
ostat.pl. dráha 21 152919
ostat.pl. jiná plocha 268 173180
ostat.pl. manipulační pl. 28 18515
ostat.pl. neplodná půda 55 24318
ostat.pl. ostat.komunikace 179 111085
ostat.pl. silnice 12 54072
ostat.pl. skládka 4 876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 38949
ostat.pl. zeleň 7 6800
Celkem KN 2491 28795269
PK 43 95253
GP 2 19194
Celkem ZE 45 114447
Par. KMD 2491 28795269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 63
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 294
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 23
Celkem JED 72
LV 382
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 08:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.