k.ú.: 684589 - Lipová u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586871 - Lipová NUTS5 CZ0724586871
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 463 1143717
zahrada 147 127267
ovoc. sad 10 58715
travní p. 928 2194459
lesní poz 611 7303743
vodní pl. nádrž přírodní 4 3497
vodní pl. nádrž umělá 1 1599
vodní pl. tok přirozený 20 39691
vodní pl. zamokřená pl. 5 1433
zast. pl. společný dvůr 1 917
zast. pl. zbořeniště 7 2316
zast. pl. 238 91628
ostat.pl. dráha 1 25
ostat.pl. jiná plocha 52 16294
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 579
ostat.pl. manipulační pl. 85 195057
ostat.pl. neplodná půda 161 102077
ostat.pl. ostat.komunikace 216 149851
ostat.pl. silnice 65 42146
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1571
ostat.pl. zeleň 21 2410
Celkem KN 3039 11478992
Par. KMD 3039 11478992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
Celkem BUD 226
LV 255
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:14

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.