k.ú.: 684571 - Slavošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 181
zahrada 39 23729
travní p. 134 1375540
lesní poz 13 271948
vodní pl. nádrž umělá 3 843
vodní pl. tok přirozený 1 926
zast. pl. společný dvůr 1 530
zast. pl. zbořeniště 5 2709
zast. pl. 26 16960
ostat.pl. jiná plocha 35 30873
ostat.pl. manipulační pl. 2 985
ostat.pl. neplodná půda 26 33158
ostat.pl. ostat.komunikace 20 8930
ostat.pl. silnice 3 34245
Celkem KN 309 1801557
Par. DKM 309 1801557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 25
LV 31
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.08.2019 23:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.