k.ú.: 684571 - Slavošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 27 22082
travní p. mez, stráň 18 100890
travní p. 86 1278287
lesní poz 12 271948
vodní pl. nádrž umělá 3 843
vodní pl. tok přirozený 1 926
zast. pl. zbořeniště 3 1161
zast. pl. 27 16480
ostat.pl. jiná plocha 28 33705
ostat.pl. manipulační pl. 1 667
ostat.pl. neplodná půda 26 33158
ostat.pl. ostat.komunikace 12 7165
ostat.pl. silnice 3 34245
Celkem KN 247 1801557
Par. DKM 247 1801557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 27
LV 33
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 22.06.2020
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 01.10.2020 05:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička