k.ú.: 684562 - Radešín u Lipové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 373
orná půda 34 638140
zahrada 33 35338
ovoc. sad 1 4302
travní p. mez, stráň 3 2185
travní p. 46 404681
lesní poz 27 365636
vodní pl. nádrž umělá 2 274
vodní pl. tok přirozený 4 5528
zast. pl. společný dvůr 1 175
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 44 19740
ostat.pl. jiná plocha 32 40904
ostat.pl. manipulační pl. 13 10035
ostat.pl. mez, stráň 1 6988
ostat.pl. neplodná půda 24 34793
ostat.pl. ostat.komunikace 26 33635
ostat.pl. silnice 4 33107
Celkem KN 297 1635868
Par. DKM 297 1635868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 42
LV 57
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 14.09.2017 celé k.ú.
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 04:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.