k.ú.: 684554 - Lipová pod Blanskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 47 28221
travní p. mez, stráň 1 322
travní p. 71 1929510
lesní poz 30 192597
vodní pl. nádrž umělá 2 12687
vodní pl. tok přirozený 5 7142
zast. pl. zbořeniště 4 1505
zast. pl. 54 19872
ostat.pl. jiná plocha 37 26356
ostat.pl. manipulační pl. 3 10629
ostat.pl. neplodná půda 85 365191
ostat.pl. ostat.komunikace 22 47002
ostat.pl. pohřeb. 1 749
ostat.pl. silnice 1 10508
ostat.pl. zeleň 5 2180
Celkem KN 368 2654471
Par. DKM 368 2654471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 49
LV 66
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 14.09.2017 celé k.ú.
DKM-KPÚ 23.11.2010 1:1000 26.11.2010 *)
ZMVM 1:1000 01.07.1996 01.07.1996
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 30.09.2020 05:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička