k.ú.: 684546 - Libov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 140235
zahrada 18 8499
travní p. mez, stráň 9 25352
travní p. 75 1233478
lesní poz 17 91621
vodní pl. nádrž přírodní 1 124
vodní pl. tok přirozený 3 2864
zast. pl. společný dvůr 1 460
zast. pl. zbořeniště 7 3493
zast. pl. 17 7032
ostat.pl. jiná plocha 18 15258
ostat.pl. manipulační pl. 9 11786
ostat.pl. neplodná půda 23 34171
ostat.pl. ostat.komunikace 15 15367
ostat.pl. silnice 4 31942
Celkem KN 231 1621682
Par. DKM 231 1621682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 17
LV 42
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.