k.ú.: 684511 - Lipová u Šluknova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562661 - Lipová NUTS5 CZ0421562661
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1518262
zahrada 268 153337
travní p. 666 3526979
lesní poz 153 4486609
vodní pl. nádrž umělá 5 9713
vodní pl. rybník 5 169527
vodní pl. tok přirozený 56 22968
vodní pl. tok umělý 8 4589
vodní pl. zamokřená pl. 8 32059
zast. pl. společný dvůr 6 4025
zast. pl. zbořeniště 105 39596
zast. pl. 337 99073
ostat.pl. dobývací prost. 8 62868
ostat.pl. jiná plocha 71 113838
ostat.pl. manipulační pl. 13 25079
ostat.pl. neplodná půda 117 91647
ostat.pl. ostat.komunikace 184 168350
ostat.pl. pohřeb. 2 7165
ostat.pl. silnice 15 82201
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21668
ostat.pl. zeleň 18 37810
Celkem KN 2105 10677363
Par. KMD 2105 10677363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 224
č.p. rod.rekr 11
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 334
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 364
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.04.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.