k.ú.: 684511 - Lipová u Šluknova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562661 - Lipová NUTS5 CZ0421562661
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1518262
zahrada 269 153686
travní p. 669 3526546
lesní poz 153 4486609
vodní pl. nádrž umělá 5 9713
vodní pl. rybník 5 169527
vodní pl. tok přirozený 55 21936
vodní pl. tok umělý 8 4589
vodní pl. zamokřená pl. 8 32059
zast. pl. společný dvůr 6 4025
zast. pl. zbořeniště 105 39596
zast. pl. 340 99264
ostat.pl. dobývací prost. 6 57812
ostat.pl. jiná plocha 74 119926
ostat.pl. manipulační pl. 13 25079
ostat.pl. neplodná půda 117 91647
ostat.pl. ostat.komunikace 185 168348
ostat.pl. pohřeb. 2 7165
ostat.pl. silnice 15 82201
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21668
ostat.pl. zeleň 18 37810
Celkem KN 2113 10677468
Par. KMD 2113 10677468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 11
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 337
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 365
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.04.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 30.09.2020 05:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička