k.ú.: 684414 - Horní Lipina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 1381628
zahrada 2 292
ovoc. sad 1 13847
travní p. 32 445303
lesní poz 13 805191
vodní pl. nádrž umělá 9 7783
vodní pl. rybník 6 19451
vodní pl. tok umělý 16 19300
zast. pl. 18 4485
ostat.pl. jiná plocha 55 59326
ostat.pl. manipulační pl. 2 507
ostat.pl. neplodná půda 16 11224
ostat.pl. ostat.komunikace 28 34051
ostat.pl. silnice 1 8589
Celkem KN 211 2810977
Par. DKM 211 2810977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 18
LV 24
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 13.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 06.06.2020 07:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.