k.ú.: 684368 - Lipov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586323 - Lipov NUTS5 CZ0645586323
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2781 9085728
vinice 642 1633562
zahrada 709 351448
ovoc. sad 168 440963
travní p. 542 1299721
lesní poz 155 183344
vodní pl. nádrž umělá 7 23766
vodní pl. tok přirozený 30 67567
vodní pl. tok umělý 5 3346
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 97
zast. pl. společný dvůr 6 2407
zast. pl. zbořeniště 19 2393
zast. pl. 800 242657
ostat.pl. dráha 6 154730
ostat.pl. jiná plocha 315 354586
ostat.pl. manipulační pl. 251 73632
ostat.pl. neplodná půda 86 67476
ostat.pl. ostat.komunikace 353 583250
ostat.pl. pohřeb. 2 5817
ostat.pl. silnice 12 104001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 27775
ostat.pl. zeleň 77 447270
Celkem KN 6990 15155536
Par. DKM 4104 13719227
Par. KMD 2886 1436309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 284
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 223
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 3
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 1
Celkem BUD 714
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1720
spoluvlastník 2847

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.03.2014 1:1000 26.03.2014 *)
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 29.09.2020 07:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička