k.ú.: 684261 - Lipník nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2081 6800594
chmelnice 34 496468
zahrada 1900 1184250
ovoc. sad 121 497955
travní p. 415 868066
lesní poz dobývací prost. 1 101
lesní poz 22 185523
vodní pl. nádrž umělá 4 8511
vodní pl. tok přirozený 56 306900
vodní pl. tok umělý 1 8118
vodní pl. zamokřená pl. 10 18647
zast. pl. společný dvůr 12 4917
zast. pl. zbořeniště 67 17695
zast. pl. 2768 707128
ostat.pl. dobývací prost. 4 43778
ostat.pl. dráha 18 289666
ostat.pl. dálnice 23 104209
ostat.pl. jiná plocha 599 559138
ostat.pl. manipulační pl. 156 428949
ostat.pl. neplodná půda 118 265646
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 412
ostat.pl. ostat.komunikace 711 545952
ostat.pl. pohřeb. 5 33308
ostat.pl. silnice 367 547494
ostat.pl. skládka 16 97370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 94 375782
ostat.pl. zeleň 89 114138
Celkem KN 9695 14510715
Par. DKM 9695 14510715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 186
č.p. byt.dům 93
č.p. doprava 6
č.p. garáž 92
č.p. jiná st. 82
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 67
č.p. rod.dům 946
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 15
č.e. garáž 169
č.e. jiná st. 47
č.e. obč.vyb. 7
č.e. rod.rekr 174
č.e. zem.stav 5
bez čp/če bydlení 58
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 331
bez čp/če jiná st. 182
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 90
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 58
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2726
byt.z. byt 1133
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 14
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1193
LV 3512
spoluvlastník 5284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2012
Ins. A 1:1000 30.06.1941 14.12.2012 1:2000 - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.06.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.