k.ú.: 684236 - Radostovice u Lipničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 686547
zahrada 61 29174
travní p. 147 343087
lesní poz 133 713332
vodní pl. nádrž umělá 3 1652
vodní pl. rybník 4 18579
vodní pl. tok přirozený 6 7449
vodní pl. tok umělý 1 1030
zast. pl. 69 24889
ostat.pl. jiná plocha 28 11634
ostat.pl. neplodná půda 43 30206
ostat.pl. ostat.komunikace 87 50064
ostat.pl. silnice 5 7727
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1484
Celkem KN 743 1926854
Par. KMD 743 1926854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 67
LV 104
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2009
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 14:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.