k.ú.: 684228 - Lipnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 991037
zahrada 63 31671
travní p. 218 602309
lesní poz 138 606258
vodní pl. nádrž umělá 5 3032
vodní pl. tok přirozený 7 36932
vodní pl. tok umělý 24 6388
zast. pl. zbořeniště 1 284
zast. pl. 67 24169
ostat.pl. jiná plocha 11 6893
ostat.pl. manipulační pl. 1 48
ostat.pl. neplodná půda 22 29908
ostat.pl. ostat.komunikace 60 49731
ostat.pl. silnice 5 12314
Celkem KN 826 2400974
Par. KMD 826 2400974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 65
LV 131
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 04.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.05.2019 07:23

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.