k.ú.: 684210 - Kochánov u Lipničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1364561
zahrada 55 51788
travní p. 102 207919
lesní poz 84 1171270
vodní pl. nádrž umělá 6 12524
vodní pl. rybník 1 5235
vodní pl. tok přirozený 9 34739
vodní pl. tok umělý 4 3438
zast. pl. zbořeniště 3 4041
zast. pl. 65 29550
ostat.pl. jiná plocha 25 9947
ostat.pl. manipulační pl. 4 3358
ostat.pl. neplodná půda 39 11648
ostat.pl. ostat.komunikace 60 41042
ostat.pl. silnice 8 21188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2561
ostat.pl. zeleň 5 16411
Celkem KN 593 2991220
Par. KMD 593 2991220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 60
LV 99
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2009
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 23:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.