k.ú.: 684198 - Lipnice nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569046 - Lipnice nad Sázavou NUTS5 CZ0631569046
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2970093
zahrada 445 369921
ovoc. sad 1 2900
travní p. 700 2532752
lesní poz les s budovou 7 243
lesní poz 376 3892545
vodní pl. nádrž umělá 23 38621
vodní pl. rybník 14 272439
vodní pl. tok přirozený 8 8486
vodní pl. tok umělý 14 4028
vodní pl. zamokřená pl. 2 2276
zast. pl. společný dvůr 2 261
zast. pl. zbořeniště 26 5470
zast. pl. 676 153076
ostat.pl. jiná plocha 247 349135
ostat.pl. manipulační pl. 68 86318
ostat.pl. neplodná půda 270 103237
ostat.pl. ostat.komunikace 306 228054
ostat.pl. pohřeb. 2 12173
ostat.pl. silnice 49 90169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15997
ostat.pl. zeleň 7 8105
Celkem KN 3654 11146299
Par. KMD 3654 11146299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 213
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 169
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 647
obč.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 779
spoluvlastník 1082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2017
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 20:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.