k.ú.: 684171 - Lipnice u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1209174
zahrada 194 166879
travní p. 170 363752
lesní poz 43 2063559
vodní pl. nádrž umělá 6 2471
vodní pl. tok přirozený 2 193
zast. pl. společný dvůr 2 850
zast. pl. zbořeniště 8 1969
zast. pl. 212 55259
ostat.pl. dráha 9 79651
ostat.pl. jiná plocha 44 15568
ostat.pl. manipulační pl. 27 39515
ostat.pl. neplodná půda 16 8991
ostat.pl. ostat.komunikace 124 88221
ostat.pl. pohřeb. 1 1405
ostat.pl. silnice 11 55046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9737
Celkem KN 1041 4162240
Par. KMD 1041 4162240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 205
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 288
spoluvlastník 640

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2016
KM-D 1:2000 29.03.2001 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 29.09.2020 16:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička