k.ú.: 683973 - Lipence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 863 3898749
zahrada 1507 945958
ovoc. sad 47 128378
travní p. 258 452651
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 87 200196
vodní pl. nádrž umělá 12 104921
vodní pl. rybník 17 145266
vodní pl. tok přirozený 67 152325
vodní pl. tok umělý 3 708
vodní pl. zamokřená pl. 11 44460
zast. pl. společný dvůr 15 2642
zast. pl. zbořeniště 5 494
zast. pl. 1829 287015
ostat.pl. jiná plocha 562 358389
ostat.pl. manipulační pl. 84 92686
ostat.pl. neplodná půda 171 136447
ostat.pl. ostat.komunikace 495 294102
ostat.pl. silnice 11 39590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 891764
ostat.pl. zeleň 70 70623
Celkem KN 6142 8247393
Par. DKM 6142 8247393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 370
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 446
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 715
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 106
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1811
byt.z. byt 2
obč.z. byt 50
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 40
Celkem JED 96
LV 2097
spoluvlastník 3076

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2013
ZMVM 1:1000 01.01.1989 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:43

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.