k.ú.: 683957 - Lipany u Vitic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533866 - Vitice NUTS5 CZ0204533866
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 2741456
zahrada 40 22484
ovoc. sad 44 211709
travní p. 8 1660
lesní poz 1 4661
vodní pl. rybník 3 2384
vodní pl. tok přirozený 31 6999
zast. pl. 70 39244
ostat.pl. jiná plocha 15 8567
ostat.pl. manipulační pl. 7 10289
ostat.pl. neplodná půda 7 5453
ostat.pl. ostat.komunikace 65 41798
ostat.pl. silnice 2 55389
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2603
ostat.pl. zeleň 27 60328
Celkem KN 629 3215024
Par. DKM 4 103295
Par. KMD 625 3111729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 70
LV 136
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.05.2017 24.05.2017 *) KPÚ Chrášťany u Č.B.
KMD 1:1000 08.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 08.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.09.2020 22:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.