k.ú.: 683922 - Lípa u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 2124387
zahrada 79 79517
ovoc. sad 6 70584
travní p. 102 275310
lesní poz 26 209410
vodní pl. nádrž přírodní 2 1755
vodní pl. nádrž umělá 1 1325
vodní pl. tok přirozený 2 1806
vodní pl. tok umělý 12 4265
zast. pl. zbořeniště 8 5296
zast. pl. 76 37682
ostat.pl. dráha 1 2488
ostat.pl. jiná plocha 16 8688
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 20
ostat.pl. manipulační pl. 9 20785
ostat.pl. neplodná půda 13 9259
ostat.pl. ostat.komunikace 58 46235
ostat.pl. pohřeb. 2 5159
ostat.pl. silnice 35 46855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9728
ostat.pl. zeleň 4 2866
Celkem KN 866 2963420
Par. KMD 866 2963420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 189
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2000 1840 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.