k.ú.: 683906 - Lípa u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569038 - Lípa NUTS5 CZ0631569038
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 584 4255570
zahrada skleník-pařeniš. 1 221
zahrada 245 101385
travní p. 355 819994
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 213 753647
vodní pl. nádrž umělá 2 2741
vodní pl. rybník 7 14720
vodní pl. tok přirozený 2 7224
vodní pl. tok umělý 33 11524
vodní pl. zamokřená pl. 1 3584
zast. pl. společný dvůr 1 502
zast. pl. zbořeniště 4 667
zast. pl. 395 118151
ostat.pl. dráha 4 56989
ostat.pl. jiná plocha 124 100880
ostat.pl. manipulační pl. 27 41112
ostat.pl. neplodná půda 40 19182
ostat.pl. ostat.komunikace 134 113989
ostat.pl. silnice 25 74085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10056
ostat.pl. zeleň 2 14944
Celkem KN 2201 6521209
GP 89 1215830
Celkem ZE 89 1215830
Par. KMD 2201 6521209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 84
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
Celkem BUD 380
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 20
LV 468
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2019 13:46

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.