k.ú.: 683906 - Lípa u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569038 - Lípa NUTS5 CZ0631569038
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 158
orná půda 553 4211811
zahrada skleník-pařeniš. 1 221
zahrada 310 132853
travní p. 365 813156
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 218 754507
vodní pl. nádrž umělá 2 2741
vodní pl. rybník 7 14720
vodní pl. tok přirozený 10 9410
vodní pl. tok umělý 32 10247
vodní pl. zamokřená pl. 2 4811
zast. pl. společný dvůr 1 502
zast. pl. zbořeniště 4 667
zast. pl. 449 121630
ostat.pl. dráha 4 56727
ostat.pl. jiná plocha 153 120758
ostat.pl. manipulační pl. 25 39987
ostat.pl. neplodná půda 39 18166
ostat.pl. ostat.komunikace 114 110099
ostat.pl. silnice 29 73385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10056
ostat.pl. zeleň 2 14944
Celkem KN 2323 6521598
GP 89 1215830
Celkem ZE 89 1215830
Par. DKM 17 13542
Par. KMD 2306 6508056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 253
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
Celkem BUD 428
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 23
LV 498
spoluvlastník 692

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 07:03

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.