k.ú.: 683868 - Linhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578339 - Linhartice NUTS5 CZ0533578339
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 4624461
zahrada 351 185948
ovoc. sad 5 27788
travní p. 470 1203589
lesní poz 42 1610145
vodní pl. tok přirozený 45 101055
vodní pl. tok umělý 2 1266
vodní pl. zamokřená pl. 5 775
zast. pl. společný dvůr 11 1114
zast. pl. zbořeniště 12 3069
zast. pl. 319 124645
ostat.pl. dráha 2 32397
ostat.pl. jiná plocha 157 176768
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 34
ostat.pl. manipulační pl. 48 121332
ostat.pl. neplodná půda 33 45190
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4952
ostat.pl. ostat.komunikace 213 254498
ostat.pl. silnice 32 155516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11565
ostat.pl. zeleň 32 62226
Celkem KN 2085 8748333
Par. DKM 705 7770240
Par. KMD 1380 978093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 104
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 37
byt.z. garáž 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 39
LV 427
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
DKM-KPÚ 25.12.2012 1:1000 04.01.2013 *)
DKM 1:1000 01.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 22:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.