k.ú.: 683825 - Líchovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540218 - Dublovice NUTS5 CZ020B540218
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 425 2186674
zahrada 98 46213
travní p. 295 745790
lesní poz les s budovou 7 334
lesní poz 499 1934292
vodní pl. nádrž přírodní 1 498
vodní pl. nádrž umělá 8 8262
vodní pl. rybník 1 5696
vodní pl. tok přirozený 7 370606
zast. pl. společný dvůr 2 295
zast. pl. zbořeniště 3 1171
zast. pl. 205 52608
ostat.pl. dobývací prost. 1 406
ostat.pl. jiná plocha 22 5637
ostat.pl. manipulační pl. 22 20813
ostat.pl. neplodná půda 349 388482
ostat.pl. ostat.komunikace 83 83319
ostat.pl. silnice 6 63119
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 453
Celkem KN 2035 5914668
Par. KMD 2035 5914668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 194
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 239
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 01:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.