k.ú.: 683817 - Okoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571334 - Okoř NUTS5 CZ020A571334
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1508355
vinice 2 15003
zahrada 58 48375
ovoc. sad 8 30976
travní p. 92 164611
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 15 119513
vodní pl. rybník 1 46313
vodní pl. tok přirozený 11 15033
vodní pl. tok umělý 1 815
vodní pl. zamokřená pl. 2 6222
zast. pl. zbořeniště 1 217
zast. pl. 126 25245
ostat.pl. jiná plocha 36 35430
ostat.pl. manipulační pl. 2 6509
ostat.pl. neplodná půda 16 15427
ostat.pl. ostat.komunikace 29 51171
ostat.pl. silnice 8 35729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4317
ostat.pl. zeleň 5 5900
Celkem KN 490 2135169
Par. DKM 490 2135169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 165
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2013 1:1000 11.10.2013 *)
KM-D 1:2000 28.08.2000
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:43

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.