k.ú.: 683817 - Okoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571334 - Okoř NUTS5 CZ020A571334
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 1513581
vinice 2 15003
zahrada 62 40159
ovoc. sad 8 31597
travní p. 113 145436
lesní poz les s budovou 1 7
lesní poz 16 122535
vodní pl. rybník 1 49830
vodní pl. tok přirozený 11 14229
vodní pl. tok umělý 1 766
vodní pl. zamokřená pl. 2 25962
zast. pl. zbořeniště 6 1021
zast. pl. 129 22345
ostat.pl. jiná plocha 39 33616
ostat.pl. manipulační pl. 2 6782
ostat.pl. neplodná půda 23 16918
ostat.pl. ostat.komunikace 40 48649
ostat.pl. silnice 7 35886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4960
ostat.pl. zeleň 6 6259
Celkem KN 551 2135541
Par. DKM 136 1693919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 165
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2013 1:1000 11.10.2013 *)
KM-D 1:2000 28.08.2000
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:56

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".