k.ú.: 683809 - Noutonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571326 - Lichoceves NUTS5 CZ020A571326
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2039494
zahrada 99 42883
ovoc. sad 2 7463
travní p. 75 168344
lesní poz 22 144079
vodní pl. nádrž umělá 1 401
vodní pl. tok přirozený 18 6861
vodní pl. tok umělý 1 324
zast. pl. zbořeniště 4 964
zast. pl. 179 65960
ostat.pl. dráha 6 47583
ostat.pl. jiná plocha 53 30537
ostat.pl. manipulační pl. 15 36966
ostat.pl. neplodná půda 4 4656
ostat.pl. ostat.komunikace 50 44934
ostat.pl. silnice 8 27810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1669
ostat.pl. zeleň 2 604
Celkem KN 866 2671532
Par. KMD 866 2671532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 174
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 287
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.02.2014
S-SK GS 1:2880 1840 20.02.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:48

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".