k.ú.: 683795 - Lichoceves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571326 - Lichoceves NUTS5 CZ020A571326
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 2147022
zahrada 50 46738
travní p. 8 54371
vodní pl. nádrž umělá 2 1849
vodní pl. tok přirozený 5 2211
vodní pl. tok umělý 2 337
zast. pl. zbořeniště 2 367
zast. pl. 67 35760
ostat.pl. dráha 6 37335
ostat.pl. jiná plocha 12 12727
ostat.pl. manipulační pl. 13 92143
ostat.pl. neplodná půda 1 522
ostat.pl. ostat.komunikace 19 26141
ostat.pl. silnice 13 41661
ostat.pl. zeleň 2 8631
Celkem KN 261 2507815
Par. KMD 261 2507815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 62
LV 49
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.02.2014
S-SK GS 1:2880 1840 20.02.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička