k.ú.: 683604 - Ostašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576468 - Lično NUTS5 CZ0524576468
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 778816
zahrada 78 72922
ovoc. sad 2 4552
travní p. 79 139250
lesní poz 24 378018
vodní pl. nádrž přírodní 4 937
zast. pl. společný dvůr 2 65
zast. pl. zbořeniště 2 517
zast. pl. 43 23852
ostat.pl. jiná plocha 11 1599
ostat.pl. manipulační pl. 7 4431
ostat.pl. ostat.komunikace 39 31673
ostat.pl. silnice 1 16741
Celkem KN 412 1453373
Par. KMD 412 1453373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 41
LV 74
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2009
S-SK GS 1:2880 1840 03.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 26.09.2020 01:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička