k.ú.: 683531 - Libunec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573124 - Libuň NUTS5 CZ0522573124
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1207474
zahrada 68 46600
ovoc. sad 1 2581
travní p. 276 452531
lesní poz 46 132485
vodní pl. nádrž přírodní 9 4043
vodní pl. tok přirozený 133 37135
vodní pl. zamokřená pl. 22 35341
zast. pl. společný dvůr 3 635
zast. pl. zbořeniště 1 2004
zast. pl. 60 33946
ostat.pl. dráha 8 49116
ostat.pl. jiná plocha 32 11100
ostat.pl. manipulační pl. 2 11175
ostat.pl. neplodná půda 73 34235
ostat.pl. ostat.komunikace 61 39629
ostat.pl. silnice 6 29255
ostat.pl. zeleň 5 2354
Celkem KN 1056 2131639
Par. KMD 1056 2131639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 58
LV 126
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK GS 1:2880 1842 20.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.