k.ú.: 683493 - Libřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570273 - Libřice NUTS5 CZ0521570273
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 4103535
zahrada 148 93565
ovoc. sad 3 8683
travní p. 45 65072
lesní poz 29 93992
vodní pl. nádrž přírodní 7 17884
vodní pl. nádrž umělá 2 2137
vodní pl. tok přirozený 60 26879
zast. pl. společný dvůr 5 2181
zast. pl. zbořeniště 5 1801
zast. pl. 211 103466
ostat.pl. jiná plocha 59 54862
ostat.pl. manipulační pl. 38 80807
ostat.pl. neplodná půda 15 8485
ostat.pl. ostat.komunikace 94 58802
ostat.pl. pohřeb. 1 677
ostat.pl. silnice 35 68886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11304
ostat.pl. zeleň 30 41596
Celkem KN 1123 4844614
Par. DKM 1123 4844614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 202
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 274
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.07.2013
DKM 1:1000 31.07.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 31.07.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 26.08.2019 07:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.