k.ú.: 683485 - Librantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570265 - Librantice NUTS5 CZ0521570265
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 5067934
zahrada 291 177421
ovoc. sad 5 110855
travní p. 152 369746
lesní poz 41 286939
vodní pl. nádrž přírodní 9 37404
vodní pl. rybník 6 32320
vodní pl. tok přirozený 18 34550
vodní pl. zamokřená pl. 2 1615
zast. pl. společný dvůr 11 999
zast. pl. zbořeniště 5 1653
zast. pl. 282 107441
ostat.pl. jiná plocha 104 75763
ostat.pl. manipulační pl. 35 29076
ostat.pl. neplodná půda 7 6089
ostat.pl. ostat.komunikace 139 96860
ostat.pl. silnice 10 79129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3665
ostat.pl. zeleň 2 752
Celkem KN 1511 6520211
Par. DKM 1511 6520211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 213
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 279
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 14
LV 369
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2002 intravilán převod
DKM-KPÚ 30.05.2001 1:1000 18.10.2002 *) KPÚ současně s intravilánem
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.10.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 19:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.