k.ú.: 683485 - Librantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570265 - Librantice NUTS5 CZ0521570265
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 5067935
zahrada 295 177322
ovoc. sad 5 110855
travní p. 165 369640
lesní poz 41 286939
vodní pl. nádrž přírodní 9 37404
vodní pl. rybník 6 32320
vodní pl. tok přirozený 18 34550
vodní pl. zamokřená pl. 2 1615
zast. pl. společný dvůr 11 999
zast. pl. zbořeniště 5 1653
zast. pl. 282 106417
ostat.pl. jiná plocha 109 77087
ostat.pl. manipulační pl. 35 28935
ostat.pl. neplodná půda 7 6089
ostat.pl. ostat.komunikace 141 96907
ostat.pl. silnice 10 79129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3665
ostat.pl. zeleň 2 752
Celkem KN 1538 6520213
Par. DKM 1538 6520213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 212
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 278
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 14
LV 376
spoluvlastník 538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2002 intravilán převod
DKM-KPÚ 30.05.2001 1:1000 18.10.2002 *) KPÚ současně s intravilánem
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.10.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 04.06.2020 01:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.