k.ú.: 683477 - Libovice u Slaného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571601 - Libovice NUTS5 CZ0203571601
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 3207589
zahrada 124 69966
ovoc. sad 54 221441
travní p. 15 60828
lesní poz 125 2184427
vodní pl. nádrž umělá 1 470
vodní pl. tok přirozený 67 17950
zast. pl. zbořeniště 3 202
zast. pl. 151 62293
ostat.pl. jiná plocha 54 16585
ostat.pl. manipulační pl. 12 21340
ostat.pl. neplodná půda 29 14547
ostat.pl. ostat.komunikace 148 129266
ostat.pl. pohřeb. 1 49
ostat.pl. silnice 3 26758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 55652
ostat.pl. zeleň 6 8215
Celkem KN 1493 6097578
Par. KMD 1493 6097578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 6
Celkem BUD 145
LV 223
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1911 09.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 31.05.2020 07:04

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.