k.ú.: 683451 - Libouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 531049 - Zvěstov NUTS5 CZ0201531049
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 2437231
zahrada 60 58499
travní p. 364 548877
lesní poz 133 874379
vodní pl. nádrž umělá 3 6201
vodní pl. rybník 1 116456
vodní pl. tok přirozený 44 15875
vodní pl. zamokřená pl. 2 877
zast. pl. společný dvůr 6 440
zast. pl. zbořeniště 4 1036
zast. pl. 93 42094
ostat.pl. jiná plocha 19 31548
ostat.pl. manipulační pl. 7 5080
ostat.pl. neplodná půda 94 48270
ostat.pl. ostat.komunikace 62 53924
ostat.pl. pohřeb. 1 403
ostat.pl. silnice 43 59116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10669
Celkem KN 1462 4310975
Par. KMD 1462 4310975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 82
LV 170
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 05:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička