k.ú.: 683418 - Libouchec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568058 - Libouchec NUTS5 CZ0427568058
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 983932
zahrada 818 407102
ovoc. sad 3 5572
travní p. 718 5189896
lesní poz 358 7563168
vodní pl. nádrž přírodní 2 2396
vodní pl. nádrž umělá 13 25591
vodní pl. tok přirozený 143 104101
vodní pl. tok umělý 84 47634
vodní pl. zamokřená pl. 1 1278
zast. pl. společný dvůr 10 2529
zast. pl. zbořeniště 97 23584
zast. pl. 763 182003
ostat.pl. dráha 2 151973
ostat.pl. dálnice 2 105
ostat.pl. jiná plocha 576 1342737
ostat.pl. manipulační pl. 94 144654
ostat.pl. neplodná půda 402 825120
ostat.pl. ostat.komunikace 514 444570
ostat.pl. pohřeb. 4 8313
ostat.pl. silnice 16 94775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 55017
ostat.pl. zeleň 78 25396
Celkem KN 4874 17631446
Par. DKM 4874 17631446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 147
č.p. výroba 1
č.e. garáž 32
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 740
byt.z. byt 167
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 170
LV 879
spoluvlastník 1283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2016
FÚO 1:2000 01.03.1983 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 15:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.